लता शब्द रूप – Lata Shabd Roop in Sanskrit

लता शब्द रूप – Lata Shabd Roop in Sanskrit – Shabd roop of lata in Sanskrit:

यह लता शब्द अकारान्त (स्त्रीलिंग) के अंतर्गत आता है. किंतु ‘अम्बा’ के सम्बोधन में ‘हे अम्ब होता है

लता शब्द रूप के विशेष- इसी प्रकार बाला, बालिका, आज्ञा, भाषा, माला, लज्जा, कविता, सभा, उमा, सुता, तनुजा, आशा, दया, कृपा, छाया, शिला, अजा, रमा, धरा आदि |

लता शब्द रूप इन संस्कृत

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा लता लते लताः
द्वितीया लताम् लते लताः
तृतीया लतया लताभ्याम् लताभिः
चतुर्थी लतायै लताभ्याम् लताभ्यः
पञ्चमी लतायाः लताभ्याम् लताभ्यः
षष्ठी लतायाः लतयोः लतानाम्
सप्तमी लतायाम् लतयोः लतासु
सम्बोधन हे लते! हे लते! हे लताः !

Lata Shabd Roop in Sanskrit

Lata Shabd Roop in Sanskrit

अन्य शब्द रूप –

Leave a Comment